The Unnecessarily Qualifying Whore - Games People Play#7

Viktiga arbeten

När det skall utföras markarbeten i Stockholm, vet du vad som skall utföras? Jag tror att man kan se till att göra det som krävs samtidigt som man också känner att detta med markarbeten verkligen fungerar och är något som man vill göra. Ja, det handlar om bra saker och om att få till det som annars inte blir av, vilket vi alla tycker om och vill utföra. Så om man kan så går det och om det går så kan man med. Ja, det handlar om att utföra något bra för alla andra och att samtidigt också kunna njuta av det som kommer runt allting. Ja, det handlar om njutbara saker.